Program odborných seminárov na Katedre mikrobiológie a virológie PRIF UK v LS 2017

24.2.2017 Doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD., Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)                        Bakteriálna rezistencia - problém súčasnej doby

24.3.2017 RNDr. Alexandra Benčová (rod. Svrbická)                                                                                              Komparatívna analýza funkcie génu *PDR16* v bunkách patogénnych a nepatogénnych kvasiniek

21.4.2017 RNDr. Lucia Kiačiková (rod. Ančicová)                                                                                                    Simultánna infekcia gamaherpesvírusom a vírusom chrípky

Semináre sa uskutočnia o 12.30 hod. v miestnosti č.305, pavilón B1.

 

Čo nového v mikrobiológii (2. cirkulár)
16.- 19. marec 2017
Wellness Hotel Repiská,
Demänovská dolina