Bakalárske štúdium

Sylaby ku kurzom:

Ekológia a taxonómia mikroorganizmov

   Úvod do taxonómie mikroorganizmov (pdf)

   Gramnegatívne aeróbne paličky a koky (pdf)

   Gramnegatívne fakultatívne anaeróbne paličky a špirálovité, zakrivené gramnegatívne paličky (pdf)

   Ricketsie, chlamýdie a mykoplazmy, mykobaktérie a aktinomycéty (pdf)


Fyziológia mikroorganizmov
Imunológia
Mikrobiológia
Molekulárna biológia a genetika prokaryotov
Molekulárne a biochemické metódy vo virológii
Štruktúra a morfogenéza vírusov
Virológia
Základy lekárskej parazitológie

 

Študijná literatúra