Externí pedagogickí pracovníci katedry

  Pracovisko-Miestnosť Telefón e-mail
Mikrobiológia      
Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. Slovenská Zdravotnícka Univerzita 02/59370827 ivan.ciznar@szu.sk
Doc. RNDr. Juraj Ondriska, PhD. HPL 02/20829901 ondriska@hpl.sk
RNDr. Imrich Barák, DrSc. Ústav molekulárnej biológie SAV 02/59307 418 a 444 imrich.barak@savba.sk
RNDr. Miloslava Prokšová, CSc. Výskumný ústav vodného hospodárstva 02/59343401 a 421 proksova@vuvh.sk
RNDr. Mariana Cíchová, PhD. Výskumný ústav vodného hospodárstva 02/59343401 cihova@vuvh.sk
Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc. Virologický ústav SAV-356 02/59302418 viruludo@savba.sk
RNDr. Petr Baldrian, PhD Labolatoř enviromentalni mikrobiologie AVCR, Praha +420 296 442 315 baldrian@biomed.cas.cz
Virológia      
Prof. RNDr. Fedor Čiampor, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-161 02/59302454 virufcem@savba.sk
Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-418 02/59302404 virupast@savba.sk
Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-418 02/59302404 virusipa@savba.sk
RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-318 02/59302434 virukude@savba.sk
Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. Slovenská Zdravotnícka Univerzita 02/59370 144 a 689 danica.stanekova@zsu.sk
Doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. Slovenská Zdravotnícka Univerzita 02/59370 777 shubhada.bopegamage@szu.sk
RNDr. Zdeno Šubr, CSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-12 02/59302447 virusubr@savba.sk
RNDr. Jana Dragúňová, CSc. Fakultná Nemocnica s Poliklinikou Ružinov 02/48234376 dragunova@ruzinov.fnspba.sk
Mgr. Iveta Štibrániová, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-259 02/59302425 viruvan@savba.sk
RNDr. Vladena Bauerová, PhD. Ústav molekulárnej biológie SAV 02/59307423 vladena.bauerova@savba.sk
RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-316 02/59302460 viruorav@savba.sk
RNDr. Monika Sláviková, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-263 02/59302424 virumona@savba.sk
RNDr. Boris Klempa, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-257 02/59302465 boris.klempa@savba.sk
RNDr. Ivan Košík, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-219 02/59302442 virukosi@savba.sk
RNDr. Eva Varečková, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-225 02/59302427 viruevar@savba.sk
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. Biomedicínske centrum, Ústav experimentálnej onkológie SAV 02/32295138 miroslava.matuskova@savba.sk