Pokyny k abstraktu

Pre stiahnutie inštukcii k abstraktu kliknite tu.

Pre stiahnutie vzoru abstraktu kliknite tu.

Upozornenie: Jeden aktívny účastník môže odprezentovať maximálne 2 príspevky.

Abstrak zasielajte na mailovú adresu: cssmabstrakt@gmail.com.

Autori príspevkov si môžu vybrať z nasledovných sekcii:

    I. Všeobecná a molekulárna mikrobiológia

   II. Potravinárska mikrobiológia

  III. Mikrobiológia vody

  IV. Pôdna mikrobiológia

   V. Veterinárna mikrobiológia a zoonózy

  VI. Lekárska mikrobiológia, epidemiológia a nozokomiálne nákazy

 VII. Antimikrobiálne látky a rezistencia

VIII. Biotechnológia

   IX. Taxonómia a biodiverzita

    X. Virológia a imunológia

   XI. Mykológia

  XII. Biofilmy

 XIII. Varia