Organizačný výbor vyberie limitovaný počet účastníkov, ktorým bude udelený  „Young Scientists Meeting Grant“ podporený spoločnosťou FEMS (Federation of European Microbiological Societies). 

Podmienky udelenia grantu: 

1. aktívna účasť na kongrese 

2. vek do 35 rokov

3. člen Československej spoločnosti mikrobiologickej (ČSSM) prípadne sesterských spoločností pod hlavičkou FEMS

Grant pokrýva registračný poplatok na konferenciu.

Žiadost si môžete stiahnuť tu. Vyplnenú žiadosť, abstrakt a štrukturované CV zašlite na adresu: cssm1928@gmail.com