Predbežný program:

 

 

18.9. Streda

19.9. Štvrtok

20.9. Piatok

21.9. Sobota

 

10:00 - 19:00

Registrácia

08:30 - 18:30

Registrácia

08:30 - 12:00

Registrácia

 

09:00

 

Pozvané prednášky

Pozvané prednášky

Prednášky sála A/B

09:30

 

10:00

 

Prestávka s občerstvením

Prestávka s občerstvením/

Posterová sekcia 2

Prestávka s občerstvením

10:30

 

Prednášky sála A/B

Prednášky sála A/B

11:00

 

Prednášky sála A/B

12:00

 

Ukončenie kongresu

12:30

 

Obed

Obed

 

13:00

 

 

13:30

 

 

Spoločenský program

 

14:00

Slávnostné otvorenie

Prednášky sála A/B

 

14:30

Pozvané prednášky

 

15:30

Prestávka s občerstvením

Prestávka s občerstvením/

Posterová sekcia 1

 

16:00

Prednášky sála A/B

 

16:30

Prednášky sála A/B

 

17:00

 

17:30

 

18:30

 

Večera

 

19:00

Uvítací kokteil

Konferenčný banket

 

20:00

 

22:00

Prezentácie firiem