Predbežný program:

 

18.9. Streda

19.9. Štvrtok

20.9. Piatok

21.9. Sobota

 

10:00 - 19:00

Registrácia

08:30 - 18:30

Registrácia

8:00 - 9:00

Pozvané prednášky

     Antonio Martinez-Murcia

 

09:00

 

Pozvané prednášky

           Maja Rupnik

Prednášky sála A/B

Prednášky sála A/B

09:30

 

 

10:00

 

Prestávka s občerstvením

Spoločenský program

(Exkurzia)

Obed

Prestávka s občerstvením

10:30

 

Prednášky sála A/B

Prednášky sála A/B

11:00

 

12:00

 

Ukončenie kongresu

12:30

 

Obed

 

13:00

 

 

13:30

 

 

 

 

14:00

Slávnostné otvorenie

Prednášky sála A/B

 

14:30

Pozvané prednášky

      Dušica Vujaklija


        Boris Klempa

Prestávka s občerstvením/

Posterová sekcia 2

 

 
 

15:30

Prestávka s občerstvením

Prestávka s občerstvením/

Posterová sekcia 1

 

16:00

Prednášky sála A/B

        Prednášky sála A/B

 

16:30

Prednášky sála A/B

 

17:00

 

17:30

 

 18:00

 

     

18:30

Večera

 

        Konferenčný banket

 

 

19:00

Uvítací kokteil

 

20:00

 

22:00

Prezentácie firiem

 

 

Kompletný program bude zverejnený v priebehu júla.

Sekcie:   

 Garanti:

I. Všeobecná a molekulárna mikrobiológia      doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
prof. MUDr. David Šmajs, PhD.
II. Potravinárska mikrobiológia  prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
doc. MVDr. Renáta Karpíšková, PhD.
III. Mikrobiológia vody  RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.
IV. Pôdna mikrobiológia  
V. Veterinárna mikrobiológia a zoonózy   
VI. Lekárska mikrobiológia, epidemiológia a nozokomiálne nákazy doc. MUDr. Filip Růžička, PhD.
doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH
VII. Antimikrobiálne látky a rezistencia    Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.
VIII. Biotechnológia       
IX. Taxonómia a biodiverzita  prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
X. Virológia a imunológia    MVDr. Tomáš Csank, PhD.
XI. Mykológia  doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
XII. Biofilmy  prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.
XIII. Varia        prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.