Sylaby ku kurzom:

Ekológia a taxonómia mikroorganizmov

  • Úvod do taxonómie mikroorganizmov (pdf)
  • Gramnegatívne aeróbne paličky a koky (pdf)

Gramnegatívne fakultatívne anaeróbne paličky a špirálovité, zakrivené gramnegatívne paličky (pdf)

Ricketsie, chlamýdie a mykoplazmy, mykobaktérie a aktinomycéty (pdf)

Fyziológia mikroorganizmov
Imunológia
Mikrobiológia
Molekulárna biológia a genetika prokaryotov
Molekulárne a biochemické metódy vo virológii
Štruktúra a morfogenéza vírusov
Virológia
Základy lekárskej parazitológie


Študijná literatúra a materiál

Bunková biológia – prednáškacvičenia