História katedry

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského bola založená rok po rozbití prvej ČSR (1940), avšak prvých 15 rokov sa výuka mikrobiológie uskutočňovala len sporadicky v rámci klasických biologických disciplín, botaniky a zoológie. Samotná Katedra mikrobiológie vznikla 1.1.1968.

>> viac informácií

O katedre

Výskum na našej katedre je zameraný na štúdium rezistencie patogénnych baktérií a kvasiniek proti antimikróbnym látkam, identifikáciu a typizáciu, fyziológiu, biochémiu a genetiku mikroorganizmov. Skúmajú sa aj rôzne aspekty života mikroorganizmov v komunite (biofilme) ako sú ...

>> viac informácií

Štúdium

Štúdium na Katedre mikrobiológie a virológie je možné v týchto formách:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium


AKTUALITY