Miestnosť Telefón e-mail
KMV
Mgr. Matúš Štefánek B2-232 02/60296482 stefanek8@uniba.sk
Mgr. Kristína Adrijková B2-232 02/60296482 andrijkova2@uniba.sk
Mgr. Sára Šardzíková B2-232 02/60296482 sardzikova2@uniba.sk
Mgr. Richard Hodoši B2-232 02/60296482 hodosi3@uniba.sk
Mgr. Daniel Eliáš B2-232 02/60296482 elias25@uniba.sk
Mgr. Samuel Kendra B2-232 02/60296482 kendra4@uniba.sk
Mgr. Marek Straka Lekárska fakulta UK 02/59357 584
02/90119 909
marek.straka@fmed.uniba.sk
Mgr. Katarína Bilská B2-219 02/60296634 bilska6@uniba.sk
Mgr. Karin Donátová VU SAV-321 02/59302 457 donatova3@uniba.sk
SAV
Mgr. Magdaléna Rusková UMB SAV kapustova44@uniba.sk
Mgr. Ráchel Javorová UMB SAV rachel.javorova@gmail.com
Mgr. Miriam Mikušová VU SAV-219 02/59302 444 miriam.kubisova@savba.sk
Mgr. Miriam Mladá VU SAV-321 02/59302 457 hanckova2@uniba.sk
miriam.hanckova@savba.sk
Mgr. Božena Omasta VU SAV-260 02/59302421 omasta9@uniba.sk
Mgr. Ádám Kevély VU SAV-158 02/59302450  kevely3@uniba.sk