Netreba ju podceniť, ani keď nosíme respirátory. Kto by nemal zabudnúť na očkovanie proti chrípke?

Spomalenie šírenia vírusu chrípky je dôkazom, že umývanie rúk, nosenie rúšok, vetranie v miestnosti a dodržiavanie vzdialeností sú účinné,“ hovorí virologička Tatiana Betáková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu chrípky.


Letný workshop pre študentov stredných škôl a osemročných gymnázií, popularizácia vedy medzi deťmi

Začiatkom júla 2021 sa uskutočnil pilotný ročník letného workshopu a semináru pre študentov stredných škôl a osemročných gymnázií pod vedením doc. RNDr. Kataríny Šoltys, PhD. zameraný na rozšírenie poznatkov v oblasti molekulárnej biológie a zoznámenie sa s laboratórnou prácou. Na to, ako prebiehal, sa môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze.