Vyhlásenie slovenskej časti Hlavného výboru ČSSM

          Slovenská časť Hlavného výboru v mene Československej spoločnosti mikrobiologickej vyjadruje svoj ostrý nesúhlas s postojom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 MUDr. Petra Kotlára, ktorý odmietol podpísať Návrh novelizácie Medzinárodných zdravotníckych predpisov WHO, čím sa od tohto dokumentu Slovenská republika dištancovala. WHO pripravilo koncept novej Pandemickej zmluvy na žiadosť lídrov Európskych krajín a Anglicka. Pandemická zmluva vrátane zdravotníckych predpisov predstavuje koncept, ktorý pomáha všetkým krajinám sveta sa pripraviť a rýchlo zorientovať, aby lepšie zvládli budúce pandémie. Ide vlastne o komplex opatrení a návodov, ako zabezpečiť vzájomnú komunikáciu a pomoc medzi krajinami. Podstatou zmluvy nie je ohrozovať suverenitu jednotlivých krajín, naopak, zaručuje zabezpečenie ľudských práv, udržanie suverenity, solidaritu a transparentnosť. Predstavuje stratégiu ako zabezpečiť dostatok zdravotníckych pomôcok, materiálu a liekov potrebných na zvládnutie pandémie. Prakticky táto zmluva zahŕňa postupy ako posilniť zdravotnícky systém a efektivitu pomoci počas pandémie. Predstavuje aj možnosť, ako sa pripojiť k vyspelým západným krajinám a ich postoju k hodnote života a zdraviu ľudí ako aj vzájomnej pomoci a solidarite počas krízových období, akým bola aj nedávna pandémia.

          Československá spoločnosť mikrobiologická je odborná spoločnosť združujúca mikrobiológov, z ktorých mnohí pracujú s klinicky závažnými mikroorganizmami so snahou odhaľovať podstatu pôsobenia týchto organizmov a hľadať spôsoby prevencie, či účinnej liečby rôznych infekčných ochorení. Týmto spôsobom odborná spoločnosť prispieva k rozvoju ľudského poznania, ktorej výsledkom by malo byť skvalitnenie života jedinca, ale aj celej spoločnosti. Československá spoločnosť mikrobiologická si váži a rešpektuje autoritu WHO, má záujem, aby sa urobilo maximum pre záchranu a ochranu života ľudí, a apeluje na Ministerstvo zdravotníctva, aby rozhodnutie splnomocnenca MUDr. Petra Kotlára prehodnotilo a nevyčleňovalo Slovenskú republiku zo skupiny vyspelých krajín.

 

slovenská časť Hlavného výboru ČSSM

Vyhlásenie slovenskej časti Hlavného výboru ČSSM