Prípravné sústredenie pred IBO 2024 (International Biology olympiad) – KMV sa aktívne podieľala na príprave študentov na Medzinárodnú biologickú olympiádu

Dňa 3. 5. 2024 sa naša katedra zúčastnila prípravného stretnutia študentov stredných škôl pred IBO 2024, ktoré sa konalo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK počas posledného aprílového týždňa. Jednou z hlavných organizátorov prípravného sústredenia bola aj Mgr. Katarína Juríková, PhD. z Katedry Genetiky, ktorá nás oslovila, či by sme pomohli s teoretickou a praktickou prípravou študentov v rámci mikrobiológie a bunkovej biológie. Dvanásť študentov stredných škôl z celého Slovenka, ktorí vyhrali okresné kolá biologickej olympiády sa v priestoroch našich učební a laboratórií celý týždeň pripravovali na celosvetové kolo IBO.

V rámci prípravy z mikrobiológie a bunkovej biológie študentom doobedu pripravili Dr. Jaroslava Dekkerová a Mgr. Katarína Bilská teoretické prednášky o základoch mikrobiológie a antimikrobiálnej terapie. V poobedných hodinách sa študenti presunuli do priestorov laboratória praktických cvičení z mikrobiológie a virológie, kde si Dr. Dekkerová, Mgr. Bilská a Dr. Bugyna pripravili pre študentov aj ukážky z praktických úloh. Študenti si vyskúšali základné techniky používané v mikrobiológii, mikroskopicky pozorovali prokaryotické aj eukaryotické mikroorganizmy aj bunkové línie používané vo virológii. Taktiež sa zoznámili zo spektrofotometrickým vyhodnotením účinnosti antifungálnych látok, či diskovou difúznou metódou na sledovanie účinnosti antibiotík. Zaujímavým bolo určite aj predstavenie in vivo modelového organizmu Galleria mellonella, s ktorým má katedra bohaté skúsenosti. K poobednému laboratórnemu programu sa pridala aj prof. Bujdáková, ktorá študentom priblížila históriu a možnosti výskumu na našej katedre.

Celosvetové finále IBO sa uskutoční tentokrát v Astane, Kazachstan, 7-14. júla 2024 za účasti viac ako 1000 najlepších študentov stredných škôl z viac ako 80 krajín sveta.
Vybratým študentom zo Slovenska držíme palce a sme radi, že sme mohli pomôcť v rámci ich prípravy!

Jaroslava Dekkerová, KMV PrifUK

Prípravné sústredenie pred IBO 2024 (International Biology olympiad)