Srdečne vás pozývame na tradičné semináre Katedry mikrobiológie a virológie.
Príďte sa pozrieť a dozvedieť niečo zaujímavé z výskumu našich kolegov, študentov
a bývalých absolventov.

Kde? B1-322 (CPS+)
Kedy? 13:15 – 14:00

Harmonogram seminárov LS 2024:
8.3.2024 Mgr. Daniel Eliáš (PhD študent, Katedra mikrobiológie a virológie, PriF UK)
„Modulácia biosyntézy ergosterolu ovplyvňuje interakciu kvasinky C. glabrata s baktériami
rodu Lactobacillus

5.4.2024 Mgr. Samuel Kendra (PhD študent, Katedra mikrobiológie a virológie, PriF UK)
„Stanovenie inhibičného účinku fotodynamickej inaktivácie na Candida albicans a
Staphylococcus aureus využitím molekulárnej metódy PMA-qPCR a modelového organizmu
Galleria mellonella

26.4.2024 Mgr. Sára Šardzíková (PhD študentka, Katedra mikrobiológie a virológie, PriF
UK) „Mikrobiomické aspekty transplantácie kostnej drene: dôležitosť analýzy črevného
mikrobiómu“

17.5.2024 Mgr. Richard Hodoši (PhD študent, Katedra mikrobiológie a virológie, PriF UK)
„Identifikácia adaptačných mechanizmov a mikrobiálnych biomarkerov u krv-cicajúcich
ektoparazitov“

Tešíme sa na vašu účasť!
PS. Bude aj káva 🙂

Semináre Katedry mikrobiológie a virológie