V poradí druhý CEMBO Workshop priniesol aj prezentáciu od Zuzany Reptovej (národný kontaktný bod pre program Horizont Európa) s informáciami o programe Horizon Europe.

Prezentáciu (EN) môžete nájsť na tomto odkaze.

Talk on CEMBO Workshop – Zuzana Reptová, Horizon Europe for young researchers