Cezhraničná spolupráca celkovo piatich strán – troch univerzít, jedného start-upu a koordinácie zo strany Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) – priniesla na záver roka 2022 výrazný úspech na poli transferu technológií. Zmluva v hodnote 441-tisíc eur umožní dostať do praxe novú technológiu, ktorá podstatne zvyšuje úspešnosť umelého oplodnenia. „Ide o vôbec prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, o ktorom máme informácie a CTT CVTI SR významnou mierou prispelo k jeho realizácii,“ hovorí Jaroslav Noskovič, vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Odboru transferu technológií CVTI SR.

Neplodnosť je významný problém, ktorý každý rok celosvetovo postihne viac ako 48 miliónov párov. Trpia ňou najmä ženy vo veku nad 40 rokov, ale vo veľkej miere aj muži. Vekom sa však znižujú aj šance na otehotnenie prostredníctvom umelého oplodnenia.

Čo sa týka našej krajiny, v roku 2021 štatisticky trpelo neplodnosťou približne 20 percent slovenských párov. Zväčša šlo o problém na strane mužov.

Web Neplodnost.sk podotýka, že podľa odhadov má problémy otehotnieť každý piaty pár na svete. Situácia sa navyše zhoršuje, čo platí aj pre Slovákov. Neplodnosť je akousi epidémiou 21. storočia a týka sa čoraz viac párov.

Výskum na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzite Komenského v Bratislave a brnianskej Masarykovej univerzite, do ktorého následne finančne vstúpila česká holdingová skupina FABA Capital, však prišiel so zásadným pokrokom. Odborníci totiž tvrdia, že sa im podarilo výrazne zvýšiť úspešnosť asistovanej reprodukcie metódou IVF (in vitro fertilizácia) a môžu ju preniesť do komerčného sveta.

Liečba IVF

IVF patrí doposiaľ k najefektívnejším spôsobom liečby neplodnosti. Na celý proces však vplývajú mnohé okolnosti, ktorých súhra je pre úspech pri oplodnení kľúčová. Patrí medzi ne napríklad výber vhodného embrya pre transfer do maternice. Technológia, s ktorou prichádzajú výskumníci, identifikuje nové miRNA molekuly využiteľné v predikcii.

„Zjednodušene povedané, identifikované molekuly predikujú aktuálnu pripravenosť žien a kvalitu embrya vhodného na proces umelého oplodnenia,“ vysvetľuje docentka Miroslava Rabajdová z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

„Prezentovaná inovatívna technológia spočíva v neinvazívnom odbere biologického materiálu bez akéhokoľvek poškodenia embrya. Ako vhodný prístup sa ukázalo analyzovať získané miRNA molekuly v kombinácii ako biomarkery. Molekuly sú tak schopné napomôcť v personalizovanej medicíne pri predikcii úspešnosti IVF cez výber vhodného embrya,“ vysvetľuje docentka Katarína Šoltys z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

„Verím, že kombinácia molekulárnych metód a využitie umelej inteligencie v biomedicíne dokáže priniesť lepšiu zdravotnú starostlivosť a vyššiu kvalitu života nielen pre mnohé neplodné páry, ale aj pre nás všetkých,“ dodáva expertka.

Vedecký experimentálny výskum sa v rámci projektu konal aj u susedov v Česku v laboratóriách Masarykovej univerzity v Brne. Tam odborníci realizovali aj svoje vlastné analýzy, vďaka ktorým mohli novú technológiu posunúť smerom k reálnym budúcim použitiam v praxi.

„K výskumu som bol prizvaný, aby som poskytol svoje skúsenosti z oblasti štúdia a vysokokapacitných analýz molekúl miRNA v klinickom materiáli. Podieľali sme sa aj na realizácii vlastných sekvenčných analýz a experimentálnom dizajne s cieľom posunúť technológiu z úrovne experimentu smerom k možnému aplikačnému využitiu,“ hovorí profesor Ondřej Slabý pôsobiaci v Stredoeurópskom výskumnom inštitúte (CEITEC) a na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity.

Technológia pre verejnosť

Strany v rámci spolupráce založili nový inkubátor s označením fabaincube. Ten má slúžiť na komercializáciu akademických a univerzitných projektov.

Prelomová technológia na seba po prvýkrát pritiahla pozornosť verejnosti na súťaži Transfera Technology Day 2020. Ide o podujatie s cieľom prepojiť českú vedu s biznisovou komunitou a vytvoriť vhodné podmienky na vzájomnú spoluprácu.

Onedlho výsledky výskumu zabodovali aj na Slovensku. Pôvodcovia technológie totiž v roku 2021 dostali Cenu za transfer technológií v kategórii Inovácie.

„Komercializáciu považujeme za veľký úspech, keďže ide o prvý oficiálny prevod duševného vlastníctva nielen na UK, ale aj v rámci slovenských univerzít. Procesu prevodu sme venovali celý minulý rok a sme veľmi radi, že sa to podarilo. Veríme, že nový majiteľ dostane tento vynález na trh,“ uviedla Lenka Levarská z Centra transferu technológií Univerzity Komenského.

Prvý kontakt s investorom pomohlo zaistiť Centrum transferu technológií Masarykovej univerzity.

***

Viac sa dočítate v zozname použitých článkov:

Slováci radikálne vylepšili liek na „epidémiu 21. storočia“. Prelomové riešenie dá nádej miliónom ľudí

Univerzita Komenského predala patent, ktorý pomôže riešiť neplodnosť

UK predala patent, ktorý pomôže riešiť neplodnosť

UPJŠ: Nová technológia môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie

Technologie rozpozná, jaké embryo je pro ženu nejlepší. Patent k řešení neplodnosti míří do praxe

Trumf proti neplodnosti. Startup Fetus pomáhá s výběrem embrya

Nová technológia môže priniesť vyššiu šancu na úspešné umelé oplodnenie. Vyvinuli ju slovenské univerzity

Univerzita Komenského predala patent, ktorý pomôže riešiť neplodnosť