Ako píše portál Veda na dosah, vedci pod vedením Daniela Jablonskiho z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave opísali nový druh veľkého hada, ktorého pozorovania v prírode sú extrémne vzácne a v literatúre známe len 50 rokov. Výsledky ich práce publikovali v prestížnom časopise Scientific Reports (Nature).

Na medzinárodnom výskume spolupracovala aj naša pani docentka Katarína Šoltys z Prírodovedeckej fakulty.

Tento plaz bol mylne zaradený do iného druhu, avšak ako ukázali nové dáta, ide o evolučne unikátnu a geograficky izolovanú populáciu, ktorú nazvali Elaphe druzei. Názov dostal podľa etnicko-náboženskej komunity drúzov, ktorí obývajú tieto horské oblasti Blízkeho východu a majú povesť mierumilovných, spolupracujúcich, pohostinných a veľmi vzdelaných ľudí.

***

Viac sa môžete dočítať na https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/biologia/slovenski-vedci-opisali-novy-druh-vzacneho-velkeho-hada/

Slovenskí vedci opísali nový druh vzácneho veľkého hada